วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

"จุดประกายความคิด พัฒนชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"