การอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISOIEC 17025 ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี ปี 2559

ดูเพิ่มเติม 


ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร

การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ วันที่ 4 - 5 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม 

 


ศูนย์วิทย์ฯร่วมใจ ปันน้ำใจแก่ผู้ถูกอุทกภัยน้ำท่วม

 

ดูเพิ่มเติม 

 


อบรมหลักสูตรการกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคสำหรับโรงเรียนในเขตชนบท

ในวันที่ 25-27 เมษายน 2560

ดูเพิ่มเติม 

 


รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สงกรานต์ ปี 2560

ดูเพิ่มเติม