ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
Address:
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000
Phone:
042-211040 ต่อ 203
Fax:
042-241418
Send an Email